Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZimmuUk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Vinamilk

Vươn Cao Việt Nam - Vươn Tầm Thế Giới

VINAMILK - Công ty sữa hàng đầu Việt Nam tính theo thị phần, doanh số và sản lượng. Vinamilk luôn mang đến cho người tiêu dùng những giải pháp dinh dưỡng chất lượng quốc tế...

 • hZWXnpZimmuUk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVub59mb7Cx
2018

Latest Big Jobs at Vinamilk

 • Trưởng Ban Nhãn Hiệu (Brand Manager/ Senior Brand Manager)

  Vinamilk - Competitive USD

  Tóm tắt công việc: Quản lý các hoạt động Marketing của nhãn hiệu phụ trách, xây dựng sự ưa thích của người tiêu dùng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh...
  Ho Chi Minh
 • CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT TUÂN THỦ THUẾ

  Vinamilk - Competitive USD

  Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quản lý Thuế về: Triển khai, đăng ký, kê khai và quyết toán các loại thuế theo qui định pháp luật về thuế trên...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Truyền Thông Trực Tuyến (Senior Digital Marketing Executive)

  Vinamilk - Competitive USD

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Truyền thông trực tuyến trong việc theo dõi và thực hiện các chương trình quảng cáo truyền thông trực tuyến.Đánh...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

  Vinamilk - Competitive USD

  • Thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến phần hành Tổng hợp để lập các báo cáo kế toán đúng kỳ; hướng dẫn thực hiện và...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kế Toán Quản Trị Hoạt Động Sản Xuất

  Vinamilk - Competitive USD

  Thu thập và tổng hợp thông tin để hỗ trợ việc lập Kế hoạch giá nguyên vật liệu, cho từng tháng theo từng ngành hàng, từng sản phẩm cho năm kế hoạch,...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư

  Vinamilk - Competitive USD

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Phân tích đầu tư về các hoạt động: Theo dõi việc lập báo cáo tài chính hàng tháng của các công ty con, liên doanh,...
  Ho Chi Minh
 • TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ HIỆU SUẤT TÁC NGHIỆP KÊNH Y TẾ (MEDICAL FIELD FORCE EFFECTIVENESS MANAGER)

  Vinamilk - Competitive USD

  Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc Marketing Ngành hàng về việc: Lập kế hoạch và theo dõi hiệu quả làm việc và huấn luyện các kỹ năng chuyên môn...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Tác Nghiệp Marketing Miền

  Vinamilk - Competitive USD

  Đề xuất và cùng Trưởng Ban Tác nghiệp Marketing Kênh Y tế xây dựng mục tiêu và kế hoạch hành động của nhóm ngành hàng tại các kênh và địa bàn phụ...
  Ho Chi Minh
 • CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH THUẾ

  Vinamilk - Competitive USD

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Hoạch định thuế về việc: Thu thập thông tin, dữ liệu, chính sách luật pháp, đưa ra nhận định, phân tích để phục vụ...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Ban Phát Triển Hệ Thống Cửa Hàng

  Vinamilk - Competitive USD

  Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Kênh Cửa hàng tiện lợi về việc: Lập kế hoạch, phối hợp xây dựng các kế hoạch phát triển kinh doanh và kế hoạch phát...
  Ho Chi Minh
 • CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI KÊNH (SENIOR TRADE MARKETING EXECUTIVE)

  VINAMILK - Vietnam Dairy Products Joint Stock Company - Competitive USD

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Hỗ trợ Thương mại Kênh về công tác hỗ trợ bán hàng cho kênh phụ trách, lên các Chương trình hỗ trợ thương mại (HTTM)...
  Ho Chi Minh

Inside review about Vinamilk

5.0
2 reviews
100%
employees recommend this company to friends
hZWXnpZimmuUk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...