Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJhmlW6Yk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Vinamilk

Vươn Cao Việt Nam - Vươn Tầm Thế Giới

VINAMILK - Công ty sữa hàng đầu Việt Nam tính theo thị phần, doanh số và sản lượng. Vinamilk luôn mang đến cho người tiêu dùng những giải pháp dinh dưỡng chất lượng quốc tế...

 • hZWXmJhmlW6Yk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVub59mb7Cx
2017
Vinamilk

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI (SENIOR TRADE MARKETING EXECUTIVE)

hZWXmJhhmmyYmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeZ51vUqG14Q..

Job Description

Tóm tắt công việc:

 • Hỗ trợ cho hệ thống bán hàng, lên các chương trình hỗ trợ thương mại (HTTM) ngắn hạn và dài hạn nhằm thúc đẩy tiêu thụ ở các kênh của ngành hàng/ khu vực phụ trách.
 • Hỗ trợ các Trưởng ban HTTM trong xây dựng các chương trình chiến thuật theo ngành hàng.
 • Lên kế họach phân bổ chỉ tiêu khuyến mãi cho các từng nhà phân phối (NPP) để đảm bảo tính hiệu quả của các chương trình khuyến mãi cho điểm lẻ. 
 • Tạo ra các mẫu biểu để kiểm sóat và đánh giá hiệu quả việc thực hiện các chương trình khuyến mãi cho các điểm bán sỉ và lẻ.

Job Requirements

HỌC VẤN & CHUYÊN NGÀNH

 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên
 • Chuyên ngành: Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương

KINH NGHIỆM: Có từ 02 - 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hỗ Trợ Thương Mại (HTTM) ngành hàng tiêu dùng nhanh tại các công ty có qui mô lớn

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN & CÁC KỸ NĂNG:

 • Kiến thức tốt về Kinh Doanh, MKT và HTTM
 • Hiểu biết về tài chính
 • Có hiểu biết về kênh phân phối/ngành hàng 
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng đàm phán
 • Kỹ năng ra quyết định 
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Thành thạo MS Office 
 • Có hiểu biết về Hệ thống phầm mềm quản lý: SAP/Solomon/Oracle.
 • Thanh thạo Anh ngữ
 • Trung thực, có tinh thần đồng đội

Additional Information

2018-04-13 USD

About VINAMILK - Vietnam Dairy Products Joint Stock Company

We are the leading producer of dairy products in Vietnam based on sales volume and revenue. Our products range from core dairy products such as liquid and powdered milk, to value-added dairy products such as condensed milk, drinking and spoon yoghurt, ice cream, and cheese. We offer one of the largest dairy portfolios in Vietnam, across a wide selection of products, flavors, and packaging sizes. According to Euromonitor, Vinamilk has been the number [1] dairy player in Vietnam for the three years ending 31 December 2007.

We have the leading distribution network in Vietnam, giving us broad access to consumers. We generate a substantial majority of our revenues from sales of our products in Vietnam comprising both dairy and non-dairy products and export to countries such as Australia, Cambodia, Iraq, the Philippines and the United States.

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI (SENIOR TRADE...

hZWXmJhhmmyYmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeZ51vUqG14Q..
Lazy Load...