Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJ1llWuVk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Vinamilk

Vươn Cao Việt Nam - Vươn Tầm Thế Giới

VINAMILK - Công ty sữa hàng đầu Việt Nam tính theo thị phần, doanh số và sản lượng. Vinamilk luôn mang đến cho người tiêu dùng những giải pháp dinh dưỡng chất lượng quốc tế...

 • hZWXmJ1llWuVk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVub59mb7Cx
2017
Vinamilk

TRƯỞNG BÁN HÀNG VÙNG KÊNH SIÊU THỊ - MIỀN HCM (MODERN TRADE MANAGER - SOUTHERN)

 • Vinamilk , Ho Chi Minh - Vietnam
 • 2500 Competitive
 • Posted: 02 Jun 2018
hZWXmJ1jkm2XnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOfYp5vUqG14Q..

Job Description

Tóm tắt công việc:

 • Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc Kênh Siêu Thị về doanh số bán hàng, chi phí được giao; thông qua việc kinh doanh và giới thiệu các sản phẩm của công ty đến khách hàng thuộc kênh Siêu Thị; xây dựng, triển khai các kế hoạch hành động;
 • Phát triển đội ngũ Giám sát Siêu Thị;
 • Phát triển, duy trì hình ảnh và thị phần Vinamilk tại kênh Siêu thị trong phạm vi vùng phụ trách 

Job Requirements

HỌC VẤN:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy - Chuyên ngành kinh tế, QTKD, ngoại thương …

KINH NGHIỆM:

 • Tối thiểu 6 - 8 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý bán hàng thực tế trong đó 2-3 năm làm việc ở vị trí tương đương tại các công ty đa quốc gia/Công ty có quy mô lớn trong lãnh vực hàng tiêu dung nhanh, thực phẩm.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN & NĂNG LỰC/KỸ NĂNG:

Kiến thức chuyên môn:

 • Lập kế hoạch triển khai các hoạt động kinh doanh
 • Quản lý, điều hành và kiểm tra hoạt động kinh doanh
 • Xây dựng và quản lý hệ thống phân phối
 • Có kiến thức về tài chính

Năng lực / Kỹ năng tổng quát • Kỹ năng giao tiếp

 • Kỹ năng giải quyết vấn đế
 • Kỹ năng trình bày thuyết phục
 • Kỹ năng thương lượng/đàm phán
 • Kỹ năng phân tích
 • Kỹ năng huấn luyện/đào tạo/động viên đội ngũ
 • Khả năng Quản lý dự án
 • Khả năng quản lý sự thay đổi
 • Khả năng lãnh đạo

CÁC YÊU CẦU KHÁC:

 • Tiếng Anh giao tiếp.
 • Thành thạo vi tính văn phòng
 • Có ý chí
 • Chính trực, trung thực
 • Chấp nhận đi công tác xa 

Additional Information

2018-06-02 USD

About Vinamilk

We are the leading producer of dairy products in Vietnam based on sales volume and revenue. Our products range from core dairy products such as liquid and powdered milk, to value-added dairy products such as condensed milk, drinking and spoon yoghurt, ice cream, and cheese. We offer one of the largest dairy portfolios in Vietnam, across a wide selection of products, flavors, and packaging sizes. According to Euromonitor, Vinamilk has been the number [1] dairy player in Vietnam for the three years ending 31 December 2007.

We have the leading distribution network in Vietnam, giving us broad access to consumers. We generate a substantial majority of our revenues from sales of our products in Vietnam comprising both dairy and non-dairy products and export to countries such as Australia, Cambodia, Iraq, the Philippines and the United States.

TRƯỞNG BÁN HÀNG VÙNG KÊNH SIÊU THỊ - MIỀN HCM ...

hZWXmJ1jkm2XnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOfYp5vUqG14Q..
Lazy Load...