Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5dil2mZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Vinamilk

Vươn Cao Việt Nam - Vươn Tầm Thế Giới

VINAMILK - Công ty sữa hàng đầu Việt Nam tính theo thị phần, doanh số và sản lượng. Vinamilk luôn mang đến cho người tiêu dùng những giải pháp dinh dưỡng chất lượng quốc tế...

  • hZWZl5dil2mZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVub59mb7Cx
2020

Vinamilk compensation and benefits

  • Chế độ lương, thưởng & đãi ngộ hấp dẫn.
  • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện.
  • Chăm sóc sức khỏe định kỳ. 
  • Hỗ trợ phương tiện đi lại và điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên.
  • Chính sách đào tạo giúp nhân viên phát triển và đạt được mục tiêu nghề nghiệp.
  • Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp. 
  • Các hoạt động nâng cao tinh thần làm việc và sức khỏe cho nhân viên: Các hoạt động văn nghệ, giải trí, thể dục, thể thao ….

Comment

hZWZl5dil2mZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...